Objektif , Misi & Visi

Objektif

- Mencapai pulangan pelaburan yang kompetitif. 
- Menggalakkan idea yang inovatif dan kreatif.
- Meneroka perniagaan baru yang berpotensi tinggi.
- Perkembangan dan pengawalan yang sistematik kepada operasi     perniagaan.
- Membangunkan modal insan yang memiliki sifat ubuddiyah,masuliyah, dan itqan.

 

Misi

Menjadi peneraju dalam sektor perkhidmatan.

 

Visi

Menjadi Syarikat Induk Yang Terunggul Dan Menguntungkan Dalam Sektor Perkhidmatan.